ผ้ายืดITY 3หลา 100บาท!!! ผ้ายืด ผ้าITY ผ้าตัดชุด ผ้าเมตร ผ้าหลา

Aug 7, 2019

Discover the Versatile and Affordable ITY Fabric Collection at Good Price Thailand

Welcome to Good Price Thailand, your ultimate destination for high-quality ITY fabric at unbeatable prices. If you're passionate about sewing, crafting, or fashion design, our wide selection of ITY fabric is perfect for you. We offer the finest collection of ITY fabric that combines comfort, durability, and style, making it the ideal choice for various sewing projects.

What is ITY Fabric?

ITY fabric, also known as Interlock Twist Yarn fabric, is a versatile knit fabric that is loved by sewists, designers, and fashion enthusiasts. It is made from a blend of polyester and spandex, which provides the fabric with incredible stretch and recovery properties. ITY fabric is known for its softness, drape, and breathability, making it perfect for creating stunning garments, such as dresses, tops, skirts, and more.

Unbeatable Quality and Affordable Prices

At Good Price Thailand, we take pride in offering top-quality ITY fabric at affordable prices. We understand the importance of finding the perfect fabric without breaking the bank. That's why we source our fabric directly from trusted manufacturers, ensuring that you get the best quality at the best price.

Wide Range of Prints and Colors

Our ITY fabric collection is available in a wide range of prints and colors, giving you endless options for your sewing projects. Whether you're looking for floral prints, geometric patterns, or solid colors, we have something to suit every style and preference. Explore our extensive collection and let your creativity run wild.

Perfect for Various Sewing Projects

ITY fabric is incredibly versatile and can be used for various sewing projects. Its excellent drapability and stretch make it suitable for creating body-hugging garments, flowing dresses, and comfortable activewear. With ITY fabric, you can bring your unique design ideas to life and create stylish, comfortable pieces that will turn heads.

Shop with Confidence at Good Price Thailand

When you shop at Good Price Thailand, you can shop with confidence. We prioritize customer satisfaction and strive to provide an exceptional shopping experience for all our customers. Our secure online platform ensures that your personal information is protected, and we offer fast and reliable shipping to ensure your fabric reaches you in excellent condition.

Take Advantage of Our Special Offer

For a limited time, we are offering a special promotion on our ITY fabric collection. Get 3 yards of ITY fabric for only 100 Baht! Don't miss out on this incredible offer and stock up on high-quality ITY fabric at an unbeatable price. Shop now and get ready to unleash your creativity.

Contact Us

If you have any questions or need assistance with your order, our friendly customer service team is here to help. Please feel free to contact us via email or phone, and we'll be happy to assist you.

Start your Sewing Journey with Good Price Thailand

Ready to take your sewing projects to the next level? Shop the finest ITY fabric collection at Good Price Thailand and discover the perfect fabric for your next masterpiece. With our unbeatable quality, affordable prices, and wide range of options, you won't find a better place to satisfy all your fabric needs. Start exploring our collection today and let your creativity soar!

Laura Mercer
สวยมากค่ะ คุ้มค่ากับราคา
Nov 2, 2023
Peter Brotherton
สวยมากค่ะ คุ้มค่ากับราคา
Oct 16, 2023
*Dave Kille
ราคาถูกมาก ควรเลือกซื้อ
Sep 8, 2023
Daniel Rojo
สวยมากค่ะ คุ้มค่ากับราคา
Aug 29, 2023
Add Email
สีสวยมากค่ะ ชอบจัง
Aug 27, 2023
Jose Lisea
ถูกมากค่ะ แนะนำให้ซื้อ
Jul 28, 2023
Sanjay Patel
สินค้าคุณภาพดีมากค่ะ ชอบจัง
Jul 10, 2023
Anthony Cozzolino
อยากได้อยากได้ค่ะ ชอบมาก
Jun 22, 2023
Darren Kovacs
ผ้าไอทีไว้เหล่านี้ดูน่าสนใจมาก ต้องไปสั่งในเร็ว ๆ นี้
May 16, 2023
M Rule
มีทั้งตะเข็บและทำเส้นเป็นและรีดด้วยค่ะ
Jan 1, 2023
barn.io
ขอบคุณสำหรับการแบ่งปันข้อมูล ผ้ายืด ITY เป็นสิ่งที่ฉันต้องการ!
Dec 14, 2022
Ken Messer
ผ้าไอทีไว้ที่นี่เป็นสิริมงคลของคนรักการสร้างสรร ถ้าคุณเป็นหนึ่งคน ไม่ควรพลาด!
Dec 7, 2022
Jane Hur
ผ้าIT ชั้นดีมาก ราคาไม่แพง
Nov 20, 2022
Chuck Woodruff
ถึงเพิ่มมาใหม่ แต่ราคาถูกมาก
Nov 15, 2022
David Golding
สีสวยค่ะ ชอบจริง ๆ
Nov 7, 2022
Parag Vyas
ถึงเพิ่มมาใหม่ แต่ราคาถูกมาก
Nov 5, 2022
Allen Wetzel
เห็นด้วยค่ะ แนะนำให้ซื้อ
Oct 31, 2022
Null
ผ้าITY คุณภาพดีมาก สวยมากค่ะ
Oct 6, 2022
Jonathon Mendez
สีสวยมากค่ะ ชอบจัง
Sep 21, 2022
Horyah Almatar
ชอบสีผ้าITY ที่มากับโปรโมชั่นนี้ สวยมาก
Aug 7, 2022
Sameer Zakib
ผ้าไอทีไว้ซ์ราคาไม่แพง จะสั่งซื้อเครื่องแต่งกายกันแน่!
Jul 25, 2022
+17185306539
สีสวยมากค่ะ ชอบจัง
Jul 13, 2022
Mary Payette
สีสวยค่ะ ชอบจริง ๆ
Jul 12, 2022
Heather Burgess
ราคาถูกมาก คุ้มค่ากับคุณภาพ
May 13, 2022
Soumendra Basu
ไม่สามารถรอที่จะเห็นคอลเลคชั่นผ้าไอทีไว้ของคุณ!
May 9, 2022
Stacie Mink
ถึงเพิ่มมาใหม่ แต่ราคาถูกมาก
Apr 28, 2022
Colleen Brown
ชอบสีผ้าITY ที่มากับโปรโมชั่นนี้ สวยมาก
Apr 2, 2022
Mary Rockefeller
ชอบสีผ้าITY ที่มากับโปรโมชั่นนี้ สวยมาก
Mar 18, 2022
Karla Nelsen
ชื่นชมความหลากหลายและคุณภาพของผ้า ITY ที่นี่ หวังว่าจะได้มาช้อปปิ้งในเร็ว ๆ นี้
Mar 16, 2022
Sean McEachern
ถึงเพิ่มมาใหม่ แต่ราคาถูกมาก
Mar 13, 2022
Amitava Sanyal
ผ้ายืดITY 3 หลา 100 บาท ดีจริง ๆ ค่ะ สะดวกสบายในการใช้งาน
Feb 25, 2022
Michael Yormark
ผ้าITY คุณภาพดีมาก สวยมากค่ะ
Feb 4, 2022
Ron Hassay
ผ้าITY 3 หลา 100 บาท ดีจริง ๆ ค่ะ สะดวกสบายในการใช้งาน
Jan 28, 2022
Matthew Klein
ผ้าตัดชุด ผ้าITY คุณภาพดีมากค่ะ ชอบจัง
Jan 24, 2022
Haley Gouge
ถึงเพิ่มมาใหม่ แต่ราคาถูกมาก
Jan 7, 2022
Scott Thomas
สีสวยมากค่ะ ชอบจัง
Jan 1, 2022
Prasad Babbepalli
ราคาถูกมาก ควรเลือกซื้อ
Dec 25, 2021
Raul Fernandez
สวยมากค่ะ คุ้มค่ากับราคา
Nov 27, 2021
Debbie Funk
ผ้าITY 3 หลา 100 บาท ดีจริง ๆ ค่ะ สะดวกสบายในการใช้งาน
Aug 30, 2021
Mark Kelly
เยี่ยม! ผ้าไอทีไว้ที่นี่มีคุณภาพเยี่ยมและราคาที่จับตลอด ขอบคุณสำหรับข้อมูล
Aug 29, 2021
Julia Klesney-Tait
ผ้าITY คุณภาพดีมาก สวยมากค่ะ
Aug 15, 2021
Brian Wiley
ถูกมากค่ะ แนะนำให้ซื้อ
Aug 14, 2021
Karthikeyan Palanisamy
สวยมากค่ะ คุ้มค่ากับราคา
Aug 6, 2021
Debbie Sotelo
ผ้าเมตร ผ้าหลา คุณภาพดีมากค่ะ ราคาถูกมาก
Aug 4, 2021
sherry
ชอบสีผ้าITY ที่มากับโปรโมชั่นนี้ สวยมาก
Jun 25, 2021
Leah Rosd
ชอบสีผ้าITY ที่มากับโปรโมชั่นนี้ สวยมาก
Jun 15, 2021
Jeffrey Stewart
ผ้าITY 3 หลา 100 บาท คุ้มค่ามากค่ะ
May 13, 2021
Daniel Annefelt
สวยมากค่ะ คุ้มค่ากับราคา
Apr 26, 2021
Denisha Harris
ซื้อผ้าITY มาแล้ว คุ้มค่ากับราคาจริง ๆ
Apr 20, 2021
Kerry Dowling
ราคาไม่แพง ควรเลือกซื้อ
Mar 30, 2021
Prf Account
ผ้าITY คุณภาพดีมาก สวยมากค่ะ
Mar 1, 2021
Markus Hambammer
สิ้นค้าคุณภาพดีมากค่ะ ชอบจัง
Feb 25, 2021
Brian Seymour
สีสวยค่ะ ชอบจริง ๆ
Feb 15, 2021
Nothing Special
ผ้าเมตร ผ้าหลา คุณภาพดีมากค่ะ ราคาถูกมาก
Jan 13, 2021
Candy (Lab)
ถูกมากค่ะ แนะนำให้ซื้อ
Dec 7, 2020
Jacqueline Bourne
เห็นด้วยค่ะ แนะนำให้ซื้อ
Oct 19, 2020
Avi Gupta
ผ้าเมตร ผ้าหลา คุณภาพดีมากค่ะ ราคาถูกมาก
Oct 8, 2020
Brad Lechmaier
เห็นด้วยค่ะ แนะนำให้ซื้อ
Sep 15, 2020
Brian Keene
สีสวยค่ะ ชอบจริง ๆ
Sep 6, 2020
Brendan Colley
ราคาถูกมาก ควรเลือกซื้อ
Aug 9, 2020
Scott Garrity
เห็นด้วยค่ะ แนะนำให้ซื้อ
Aug 5, 2020
Travis McKeown
ไอทีราคาถูกสำหรับผ้าคุณภาพมีน้ำหนักและความยืดหยุ่นหลาหลายไม่ควรพลาด!
Jul 30, 2020
Carl Heser
มีลายสวยมากค่ะ ชอบจริง ๆ
Jul 27, 2020
Lica Mishelle
ซื้อผ้าITY มาแล้ว คุ้มค่ากับราคาจริง ๆ
Jun 28, 2020
Ozzie Haleem
ผ้าเมตร ผ้าหลา คุณภาพดีมากค่ะ ราคาถูกมาก
Jun 22, 2020
Sathvika Ch
สินค้าคุณภาพดีมากค่ะ ชอบจัง
Jun 15, 2020
William Reiger
สินค้าคุณภาพดีมากค่ะ ชอบจัง
Jun 1, 2020
Lou Brady
ผ้าITY 3 หลา 100 บาท ดีจริง ๆ ค่ะ สะดวกสบายในการใช้งาน
May 23, 2020
David Lynn
ผ้าITY 3 หลา 100 บาท คุ้มค่ามากค่ะ
Apr 6, 2020
Patrick Seah
ราคาที่ที่นี่มิตรภาพต่อกระเป๋าและตามวัตถุประสงค์
Mar 20, 2020
Joe Musker
ซื้อผ้าITY มาแล้ว คุ้มค่ากับราคาจริง ๆ
Feb 27, 2020
Doug Hilemn
ซื้อผ้าITY มาแล้ว คุ้มค่ากับราคาจริง ๆ
Jan 20, 2020
Dan Jewett
ผ้าเมตร ผ้าหลา คุณภาพดีมาก ราคาถูกมาก
Jan 10, 2020
Paul Flowers
ถูกมากค่ะ แนะนำให้ซื้อ
Dec 3, 2019
Philip Andersen
ผ้าไอทีไว้ราคาไม่แพง! ชอบความหลากหลายของคอลเลคชั่นนี้มาก
Nov 21, 2019
Rich Playford
สวยมากค่ะ คุ้มค่ากับราคา
Nov 3, 2019
Sam Tucci
สีสวย ราคาไม่แพง ชอบมาก
Oct 15, 2019