หมวกแอโร่ Bontrager Ballista MIPS (ทักแชตก่อนสั่ง)

Dec 28, 2020

If you are a cycling enthusiast and are searching for the perfect helmet to enhance your safety and performance, look no further! Introducing the หมวกแอโร่ Bontrager Ballista MIPS (ทักแชตก่อนสั่ง). This high-quality helmet is designed to meet the needs of professional cyclists, offering advanced features and superior protection.

Advanced Safety Features

Safety is of utmost importance when it comes to cycling, and the หมวกแอโร่ Bontrager Ballista MIPS does not disappoint. It is equipped with the MIPS (Multi-Directional Impact Protection System) technology, which is designed to reduce rotational forces in the event of a crash. This innovative feature enhances safety and provides peace of mind during your rides.

In addition to MIPS, the helmet also features a durable in-mold construction, ensuring reliable protection without compromising comfort. The lightweight design further enhances your riding experience, allowing you to focus on the road ahead without unnecessary distractions.

Superior Ventilation

Comfort is key when it comes to long rides, and the หมวกแอโร่ Bontrager Ballista MIPS excels in this area. It is equipped with a state-of-the-art ventilation system, providing excellent airflow to keep you cool and comfortable even in the most demanding conditions. Say goodbye to sweaty and uncomfortable rides, and enjoy the breeze as you conquer new cycling challenges.

Unmatched Aerodynamics

If speed is what you seek, the หมวกแอโร่ Bontrager Ballista MIPS is the perfect choice. Its sleek design and advanced aerodynamics allow you to cut through the air with minimum resistance, maximizing your speed and efficiency. Whether you are racing against the clock or simply enjoying a fast-paced ride, this helmet will be your trusted companion.

Perfect Fit and Adjustability

Every cyclist knows the importance of a well-fitting helmet, and the หมวกแอโร่ Bontrager Ballista MIPS delivers in this aspect. It features the Boa® System, a quick and easy-to-use fit system that ensures a secure and comfortable fit every time. With a simple twist, you can easily adjust the helmet to your desired tightness, providing a personalized fit that enhances both comfort and safety.

Shop with Confidence

When it comes to purchasing cycling gear online, it's essential to choose a trusted retailer that offers genuine products at competitive prices. At Good Price, we take pride in being a reputable eCommerce platform, providing a wide range of high-quality cycling equipment to enthusiasts like you. With our user-friendly interface and secure checkout process, your shopping experience will be seamless and enjoyable.

Don't settle for anything less than the best. Upgrade your cycling gear today with the หมวกแอโร่ Bontrager Ballista MIPS (ทักแชตก่อนสั่ง) and experience the difference it can make in your rides. Shop now at Good Price and take your cycling performance to new heights!

Tobin Peeuer
การออกแบบของหมวกดูดุและน่าใส่มากครับ
Oct 17, 2023
University Health
หมวกคุณภาพสูงสุด ดูดีไม่ธรรมดา
Oct 16, 2023
Lan Vu
หมวกที่ดีมาก สวยงาม และมีคุณภาพสูงมาก อย่างปลอดภัย
Oct 4, 2023
Kim Chausow
หมวกแอโร่มีดีไซน์ทันสมัยมาก หน้าบานช่วยกระจายแดดได้ดี
Sep 16, 2023
Matthew Wiacek
หมวกที่ดี มีดีไซน์ที่สวยงาม มีคุณภาพสูง และอย่างปลอดภัย
Aug 16, 2023
Rebekah Grinnen
หมวกที่ดีมาก มีดีไซน์ที่สวยงาม มีคุณภาพสูงมาก และอย่างปลอดภัย
Aug 16, 2023
Gustavo
หมวกมีคุณภาพสูงมาก มีราคาสูงไปหน่อย แต่คุ้มค่ามาก
Aug 6, 2023
Rachel Hopper
หมวกที่ดี มีดีไซน์ที่สวยงาม มีคุณภาพสูง และอย่างปลอดภัย
Jul 5, 2023
Edgar
หมวกมีสีสันสวยงามมาก คุณภาพดี
Jul 4, 2023
Kristine Kneib
หมวกที่มีคุณภาพสูงมาก สวยงามมาก คุ้มค่ามาก
Jun 7, 2023
Louise Guryan
หมวกดีมาก ชอบมากครับ
Jun 1, 2023
Luis Aguilar
หมวกที่ดี มีดีไซน์ที่สวยงาม มีคุณภาพสูง และอย่างปลอดภัย
May 26, 2023
Helena Havturn
หมวกที่ดีมาก มีดีไซน์ที่สวยงาม มีคุณภาพสูงมาก และอย่างปลอดภัย
Apr 25, 2023
Ken Bryant
หมวกที่ดีมาก มีดีไซน์ที่สวยงามมาก และอย่างปลอดภัย
Apr 20, 2023
Bill
รีวิวหมวกดีมาก รักใส่มากครับ
Apr 19, 2023
Ferdous Liza
หมวกปลอดภัยมาก เหมาะสำหรับขี่จักรยานในทางรถนอกเมือง
Apr 7, 2023
Joost Zuurbier
หมวกมีคุณภาพดีมาก สวยงาม
Mar 27, 2023
Mohamed Allam
หมวกที่ดี มีดีไซน์ที่สวยงาม มีคุณภาพสูง และอย่างปลอดภัย
Mar 22, 2023
Edwin Schukking
หมวกที่ดี มีดีไซน์ที่ดูดีมาก สวยงาม
Feb 8, 2023
Mike Engelhardt
หน้าบานหมวกดีมากครับ ช่องระบายอากาศก็สะดวก
Feb 8, 2023
Keri Nomura
หมวกมีดีไซน์ทันสมัยมากมาก คุณภาพดี
Jan 21, 2023
Janet Busalacchi
หมวกดีมาก อาจจะมีราคาสูงไปหน่อย แต่คุณภาพดี
Dec 30, 2022
Nicolas Severin
หมวกที่ดี สวยงาม และมีคุณภาพสูงมาก
Nov 12, 2022
Zoli Honig
หมวกที่ดีมาก มีดีไซน์ที่สวยงาม มีคุณภาพสูงมาก และอย่างปลอดภัย
Oct 15, 2022
Judy Bucci
หมวกที่ดี มีดีไซน์ที่สวยงาม มีคุณภาพสูงมาก และอย่างปลอดภัย
Sep 15, 2022
Magnus Wake
หมวกที่ดี มีดีไซน์ที่สวยงาม มีคุณภาพสูงมาก และอย่างปลอดภัย
Sep 12, 2022
Reda Aqua
หมวกมีดีไซน์ทันสมัยมาก สวยงามมาก
Sep 6, 2022
Jenoice Bevis
หมวกดีมาก มีระบบช่วยป้องกันการกระโดดที่ดี
Aug 30, 2022
Tutorrudiotkgwk+Fvf
หมวกได้มาตรฐานสากล มั่นใจได้ว่าปลอดภัย
Aug 29, 2022
Patty McClain
หมวกปรับขนาดได้สะดวก และมีสีสันที่สวยงาม
Aug 22, 2022
John Griffin
หมวกที่ดี มีดีไซน์ที่สวยงาม มีคุณภาพสูง และอย่างปลอดภัย
Aug 16, 2022
Dean Wasche
หมวกดีมากครับ เหมาะสำหรับสายไหล่กว้าง
Jul 8, 2022
Luis Murra
หมวกเหมาะสำหรับสายไหล่กว้างเพราะมีระบบปรับขนาดที่ดี
Jun 25, 2022
Christina Gonzalez
หมวกที่มีคุณภาพสูงมาก ปลอดภัย
Jun 15, 2022
Donita Wilson
หมวกมีคุณภาพสูงมาก สวยงาม และประโยชน์อย่างมาก
Jun 12, 2022
Robert Sauer
หมวกที่ดีมาก มีดีไซน์ที่สวยงาม มีคุณภาพสูงมาก และอย่างปลอดภัย
Jun 4, 2022
Greg Bozek
หมวกมีสีสันที่ดูดีมาก ขอดุผ้าเย็บด้วย
Jun 4, 2022
Chelsea Granados
ราคาหมวกสูง แต่คุณภาพดีมาก
May 24, 2022
Rick Bourre
หมวกที่ดีมาก มีดีไซน์ที่สวยงาม มีคุณภาพสูงมาก และอย่างปลอดภัย
May 6, 2022
Paul Polese
หมวกมีคุณภาพสูงมากดูสวยงาม อาจจะมีราคาสูงไปหน่อย แต่คุ้มค่ามาก
Apr 27, 2022
Sanjeev Wadhwa
หมวกดูสุดหรูและมีประโยชน์อย่างมาก
Mar 28, 2022
Naho Kisaki
หมวกที่ดี มีดีไซน์ที่สวยงาม มีคุณภาพสูงมาก และอย่างปลอดภัย
Mar 26, 2022
Jo Speicher
หมวก ที่ดีมาก มีดีไซน์ที่สวยงาม มีคุณภาพสูง และอย่างปลอดภัย
Mar 21, 2022
Dmitry Belotserkovky
หมวกที่ดีมาก สวยงาม และอย่างปลอดภัย
Mar 11, 2022
Paul Dalsanto
ราคาหมวกแอโร่ค่อนข้างสูง แต่คุณได้คุณภาพที่ดี
Feb 19, 2022
Mark Verspy
รีวิวหมวกที่ดีมาก ชอบมากครับ
Feb 4, 2022
Sue Hollatz
เคยใส่หมวกแอโร่มาตั้งแต่เริ่มขี่จักรยาน คุ้มค่ามากครับ
Jan 25, 2022
Azzam Saleh
หมวกที่ดี มีดีไซน์ที่สวยงาม มีคุณภาพสูง และอย่างปลอดภัย
Jan 4, 2022
Dody Walker
หมวกที่ดีมาก สวยงาม และมีคุณภาพสูงมาก อย่างปลอดภัย
Dec 6, 2021
David Frey
หมวกที่ดี สวยงาม และอย่างปลอดภัย
Nov 10, 2021
Wynne Earle
หมวก ที่ดีมาก มีดีไซน์ที่สวยงาม มีคุณภาพสูง และอย่างปลอดภัย
Nov 4, 2021
Je'quan Clark
หมวกมีคุณภาพสูงมากครับ
Oct 18, 2021
Muneef Hameed
หมวกดีมาก มีระบบ MIPS ที่ช่วยป้องกันการกระโดด และช่วยลดโอกาสทำร้ายสมอง
Oct 9, 2021
Lucy Ciocia
หมวกที่ดี สวยงาม และอย่างปลอดภัย
Oct 1, 2021
Nicole Barratt
หมวกที่ดีมาก สวยงาม และอย่างปลอดภัย
Sep 23, 2021
Mike Klaphake
หมวกที่ดูดี มั่นใจในคุณภาพ
Sep 10, 2021
Bert Valdes
หมวกมีคุณภาพที่ดีและมีดีไซน์ที่ดูดีมาก
Aug 25, 2021
Susan Morano
หมวกที่ดี สวยงาม และมีคุณภาพสูง อย่างปลอดภัย
Jul 15, 2021
Ray Kretschmer
หมวกปรับขนาดได้สะดวกมาก
Jul 8, 2021
Marc Crance
หมวกที่ดี มีดีไซน์ที่สวยงาม มีคุณภาพสูง และอย่างปลอดภัย
Jun 14, 2021
Jean-Philippe Godement
หมวกที่มีคุณภาพสูงมาก มีอาจจะมีราคาสูงไปหน่อย แต่คุ้มค่ามาก
Jun 13, 2021
Al Al
หมวกที่ดีมาก สวยงาม และอย่างปลอดภัย
Jun 8, 2021
George Karaidos
หมวกที่ดี สวยงาม และมีคุณภาพสูงมากแหละ อย่างปลอดภัย
Jun 3, 2021
Tad Moats
หมวกกันแดดและป้องกันการกระโดดได้ดีมาก
May 31, 2021
Carlos Perez
อยากได้หมวกมาก แต่ราคาบางคนให้เลยครับ
May 31, 2021
UpdateME
หมวกหน้าบานช่วยสะดวกในการหายใจมาก โรงทานอากาศได้ดี
May 26, 2021
James Rector
หมวกประโยชน์สำหรับขี่จักรยานอย่างมาก และมีคุณภาพสูง
May 20, 2021
Ronnie Khadaran
หมวกที่ดีมาก มีดีไซน์ที่สวยงาม มีคุณภาพสูงมาก และอย่างปลอดภัย
Apr 12, 2021
Paul Francaviglia
อยากได้หมวกแอโร่ Bontrager Ballista MIPS สีแดง เพราะมีดีไซน์ที่ดูดุน่าใส่
Apr 10, 2021
Marc Wartburg
หมวกที่ดีมาก มีดีไซน์ที่สวยงาม มีคุณภาพสูงมาก และอย่างปลอดภัย
Apr 8, 2021
Joshua Ramsey
หมวก ที่ดีมาก มีดีไซน์ที่สวยงาม มีคุณภาพสูง และอย่างปลอดภัย
Mar 13, 2021
Adam Dublin
หมวกที่ดี มีดีไซน์ที่สวยงาม มีคุณภาพสูง และอย่างปลอดภัย
Mar 13, 2021
Lauren De Rosas
เห็นราคาแล้วถึงเงินแล้วอีก 2 วัน... รอคอมเมนต์หรือเปล่า นี่คือที่ที่คุณต้องคำรณเรา.
Mar 9, 2021
STEPHANIE ROWE
หมวกที่ดีมาก สวยงาม และมีคุณภาพสูงมาก
Mar 7, 2021
Rob Crutchley
หมวกที่ดี มีดีไซน์ที่สวยงาม มีคุณภาพสูงมาก และอย่างปลอดภัย
Feb 18, 2021
Phillip Dobbins
หมวกมีคุณภาพสูง ตัวหน้าบานที่ช่วยกระจายแสงแดดดี
Feb 16, 2021
Philip Hinch
หมวกสวยงามมาก ชอบมากครับ
Feb 8, 2021
Travis Thorp
หมวกสวยมาก และคุณภาพดี
Jan 29, 2021
Denis Collet
หมวก ที่ดีมาก มีดีไซน์ที่สวยงาม มีคุณภาพสูง และอย่างปลอดภัย
Jan 18, 2021