คอนเเทคเลนส์Protrend Color รุ่น Allure Gray - สินค้าในประเทศ ...

Oct 8, 2020
Electronics

Discover the Perfect คอนเเทคเลนส์ with Protrend Color Allure Gray

Are you looking for the คอนเเทคเลนส์Protrend Color Allure Gray that enhances your natural eye color and provides you with comfort all day long? Look no further! Good Price offers the best selection of high-quality lenses in Thailand, including the popular Allure Gray model.

The Allure Gray Difference

The คอนเเทคเลนส์Protrend Color Allure Gray is designed to transform your look and make your eyes stand out. Made with advanced technology and high-quality materials, these lenses ensure optimum comfort, breathability, and clear vision for the wearer. Whether you have light or dark eyes, these lenses will blend seamlessly, creating a mesmerizing and natural look.

Why Choose Protrend Color Allure Gray?

When it comes to choosing colored contact lenses, it's crucial to select a trusted brand that prioritizes safety, comfort, and style. Protrend Color Allure Gray checks all these boxes and more:

 • Superior Quality: Protrend Color uses top-of-the-line materials, ensuring durable and comfortable lenses.
 • Natural Look: Allure Gray lenses are designed to mimic the natural patterns and textures of the iris, providing a realistic and captivating look.
 • Versatility: These lenses are suitable for daily wear, special occasions, or simply experimenting with different eye colors.
 • Comfort: Protrend Color's advanced moisture technology keeps your eyes hydrated and comfortable throughout the day.
 • Prescription Options: Whether you need corrective lenses or non-prescription cosmetic lenses, Protrend Color has got you covered.

How to Wear and Care for Your Allure Gray Lenses

Proper care and handling of your Allure Gray lenses are essential to maintain their quality and ensure your eye health. Here are some tips to keep in mind:

 1. Orientation: Before wearing your lenses, make sure they are correctly oriented. The lens shape should resemble a bowl, not a plate.
 2. Cleaning: Use a recommended contact lens solution to clean and rinse your lenses before and after each use.
 3. Storage: Store your lenses in a clean case with fresh solution to prevent contamination.
 4. Wearing Time: Follow the recommended wearing time mentioned by your eye care professional or the manufacturer.
 5. Hydration: Keep your eyes hydrated by using rewetting drops approved for contact lens use.
 6. Replacement: Replace your Allure Gray lenses as per the recommended schedule to maintain optimal vision and eye health.

Shop Protrend Color Allure Gray at Good Price

Good Price is your go-to online store for purchasing authentic and affordable Protrend Color Allure Gray lenses. With our wide variety of colors and styles, finding the perfect lens to enhance your eyes has never been easier.

Experience the convenience of online shopping with fast and reliable shipping within Thailand. We prioritize customer satisfaction and ensure that you receive your lenses on time and in perfect condition.

Conclusion

Upgrade your eye game with the คอนเเทคเลนส์Protrend Color Allure Gray from Good Price. Offering unparalleled quality, comfort, and style, these lenses will transform your look and boost your confidence. Shop now and discover our unbeatable deals!

Christopher Sheppard
แนะนำสินค้านี้ค่ะ
Nov 12, 2023
Dan Hauck
อยากลองใส่ดูซักที
Nov 11, 2023
Gerri Luke
เหมาะกับทุกสีผิงเลย
Oct 25, 2023
Mike Foley
ใส่สบายมากค่ะ
Oct 14, 2023
Kimberly Vanetten
Great lens for natural eyes!
Oct 4, 2023
Christopher See
สีเทาดูสวยงาม
Sep 2, 2023
Todd Gordon
สีเทาดูสวยงาม
Aug 28, 2023
Evelin Maldonado
เลือกใส่ในงานสวยมากค่ะ
Aug 27, 2023
Venessa King
ใส่ตาสบาย ไม่มีอาการอับเข้าตา
Aug 21, 2023
Graeme Bruce
ชอบหน้าเว็บขายเลนส์ค่ะ
Aug 14, 2023
Mike Driskell
ใส่สบายตา
Jul 31, 2023
Alexandra Pope
รู้สึกสบายตลอดวัน
Jul 21, 2023
Jestine May
สีสวยมากครับ ชอบมาก
Jul 21, 2023
Joan McCarthy
ใส่ดูธรรมชาติมาก
Jul 7, 2023
Adam Armstrong
สีสวยมาก อยากได้จริงๆ
Jul 2, 2023
Andrew Cantu
สวยงายมากค่ะ
Jun 22, 2023
Patrick Thibault
สีเท่มาก คอนเเทคเลนส์Protrend Color Allure Gray ดีจริง ๆ
Jun 11, 2023
Felix Miranda
ใส่สบายดี
Jun 4, 2023
Chris Chew
สีเทามีเพี้ยนเป็นละครค่ะ
May 29, 2023
Carlie Horsley
ราคาไม่แพง คุ้มค่ากับคุณภาพ
May 25, 2023
Cecelia Granger
สีเท่ดีมาก ชอบจัง
May 24, 2023
Jay Sebben
คอนเเทคเลนส์Protrend Color Allure Gray ใส่สบายมาก
May 21, 2023
Gummadi Venkat
อยากลองใส่ดูซักที
May 8, 2023
Chris Geoghegan
ราคาไม่แพง คุ้มค่ามาก
Apr 20, 2023
Vetri Velan
บริการดีมาก
Apr 5, 2023
Scott Moody
สีนี้ดูดีสำหรับงาน
Mar 30, 2023
Al Origoni
รู้สึกสบายตลอดวัน
Mar 24, 2023
Bobby Didiana
Good Price มีสินค้าคุณภาพดี
Mar 24, 2023
Adriana Garcia
เหมือนว่าคอนเเทคเลนส์นี้กำลังมาแรงในตอนนี้
Mar 21, 2023
Sarah McDoniel
สีนี้ดูดีสำหรับงาน
Mar 16, 2023
Steven Heydt
คอนเเทคเลนส์Protrend Color Allure Gray มีให้เลือกมากมาย
Mar 7, 2023
Harry Robertsson
คอนเเทคเลนส์ดีมาก
Feb 27, 2023
Michael Mendelsohn
ใส่ตาสวยจริงๆ
Feb 25, 2023
Bea Rosenhauch
ซื้อมาใส่ไปแล้ว สวยมาก
Feb 14, 2023
Steven Crook
สีสวย คุณภาพดี
Feb 8, 2023
Tracy Leahy
สีเทาดูดีบนตา
Jan 26, 2023
Itzik Kotler
สีเทาดูดีบนตา
Jan 21, 2023
Bob Bacigal
เห็นราคาด้วย อยากได้แต่กลัวแพงเกินไป
Jan 5, 2023
Fabienne Francois
สวยมากค่ะ
Dec 19, 2022
Earl Peigler
สีสวย คุณภาพดี
Dec 8, 2022
Karin Kubacki
สวยงายมากค่ะ
Nov 19, 2022
Lora
คอนเเทคเลนส์Protrend Color Allure Gray ใส่สบายมาก
Nov 19, 2022
John Brotz
Good Price มีสินค้าคุณภาพดี
Nov 8, 2022
Troy Salley
ใส่ตาสวยจริงๆ
Nov 6, 2022
Suhas Gund
สินค้าคุณภาพดี ซื้อมาแล้วใส่สบายมาก
Oct 22, 2022
Mark Munger
แนะนำสินค้านี้ค่ะ
Oct 21, 2022
Jim Dinan
รู้สึกสบายตลอดวัน
Oct 1, 2022
Consuelo Bronick
สีสวย ใส่ดูธรรมชาติมาก
Sep 27, 2022
Omar Akhtari
ชอบสีเทามาก
Sep 19, 2022
Harry Kantrovich
ราคาไม่แพง คุ้มค่า
Sep 10, 2022
Peter Contreras
ใส่ดูธรรมชาติมาก
Aug 31, 2022
Frank Hannaford
ใส่ตาสวยจริงๆ
Aug 30, 2022
Caitianzhi
คอนเเทคเลนส์Protrend Color Allure Gray ใส่สบายมาก
Aug 22, 2022
Tara Carpenter
เหมาะกับงานแต่งงานมากครับ
Aug 16, 2022
Norm Levesque
Good Price มีสินค้าคุณภาพดี
Aug 12, 2022
Marina Daldalian
คอนเเทคเลนส์ที่ระบายธรรมชาติ ดีมากค่ะ
Aug 10, 2022
Anish Mathur
สีเทาดูสวยงาม
Jul 19, 2022
Matt Doyle
สีสวยมากค่ะ
Jul 6, 2022
Hermes Tray
อยากลองใส่ดูซักที
Jun 20, 2022
Tina Monte
สีสวย คุณภาพดี
May 15, 2022
Terry Thiele
Good Price มีสินค้าคุณภาพดี
May 1, 2022
Helen McGlinchey
สวยมากค่ะ
Apr 30, 2022
Majid Bhatti
สีเทาดูดีตาหาย
Apr 22, 2022
Meaghan Carlson
สีเทามีเพี้ยนเป็นละครค่ะ
Apr 15, 2022
Bruce Rose
สีเทาใส่ดูสุชุ
Mar 26, 2022
Brad Hurley
สีเข้ากับสีตาดีมาก
Mar 12, 2022
Christina Pagano
สีสวยงามมากค่ะ
Mar 7, 2022
Linda Romano
ใส่สบายมากค่ะ
Mar 7, 2022
Remi Shih
ใส่ดูธรรมชาติมาก
Mar 4, 2022
Lorenzo Asvel
สีเทาดูดีตาหาย
Mar 1, 2022
Davide Guz
ใส่สบายตา
Feb 28, 2022
Daekyung Sung
ใส่สบายดี
Feb 24, 2022
George Hainsworth
สีเทาใส่ดูสุชุ
Feb 20, 2022
Christian Robertson
แนะนำสินค้านี้ค่ะ
Feb 14, 2022
Craig Martin
ชอบสีเทา ดูดีใส่ดี
Feb 14, 2022
Inshiya Vaughn
คอนเเทคเลนส์Allure Gray ที่ใส่ลุคธรรมชาติ ชอบมาก
Feb 6, 2022
Randy Beistel
สวยงายมากค่ะ
Jan 27, 2022
Stephan Desmoulin
ดี ชอบมากค่ะ
Dec 21, 2021
Lorraine Martinez
สีเทาใส่ดูสุชุ
Dec 17, 2021
Stephan Frye
อยากลองใส่ดูซักที
Dec 12, 2021
Doug Nawrocki
ร้านขายเลนส์มีคุณภาพสูง
Nov 29, 2021
Werner Rehm
ใส่สบายดี
Nov 12, 2021
Graham Andres
ผิวผสมสวยกับเลนส์สีนี้มาก
Oct 11, 2021
Edna Bautista
สีสวยงามมากค่ะ
Oct 10, 2021
Greg Smith
สวยทุกวันเลยครับ
Oct 8, 2021
Sal Marra
คอนเเทคเลนส์ดีมาก
Oct 3, 2021
Jeni Billups
สีนี้ดูดีสำหรับงาน
Oct 2, 2021
Fidel Vera
คอนเเทคเลนส์Protrend Color Allure Gray ใส่สบายมาก
Sep 30, 2021
Kelechi Okoye-Ahaneku
สีเทาดูดีบนตาใส่มาดูน่ารัก
Sep 23, 2021
Michael G'sell
ราคาไม่แพง คุ้มค่า
Sep 20, 2021
Mike North
สีเทาดูดีตาหาย
Sep 12, 2021
Mayukh Ganguly
สีสวยเหมาะกับทุกสีผิวจริงๆ
Sep 8, 2021
Kathy Byrd
เลนส์สีแท้ ดูดีมาก
Sep 7, 2021
Nichole Daigle-Buckman
สีเทาดูดีบนตา
Sep 6, 2021
Joshua Ryan
รู้สึกสบายตอนใส่มาก
Aug 29, 2021
George Culotta
ชอบสีเทามาก
Aug 19, 2021
Kim Tucker
สีเทามีเพี้ยนเป็นละครค่ะ
Aug 17, 2021
Timothy Pautsch
สีสวยงามมากค่ะ
Aug 17, 2021
Jorgen Holmquist
สวยมากค่ะ
Aug 13, 2021
David Metcalf
สีสวยมากค่ะ ช่วยเสริมสวยให้ตาดูสดใส
Aug 13, 2021
Jaime Bott
ใส่สบายดี
Jul 19, 2021
Brian Kennington
โทนสีดีมาก
Jun 30, 2021
Julie Silvestri
รู้สึกสบายตลอดวัน
May 23, 2021
Linda Prado
ใส่แล้วดูดีมาก
May 22, 2021
Luke Harding
บริการดีมาก
May 11, 2021
Lissette Sepulveda
ใส่ดูธรรมชาติมาก
Apr 21, 2021
Murray Hiebert
บริการดีมาก
Apr 14, 2021
John Schnatter
ชอบสีเทามาก
Apr 14, 2021
Harish Malhi
เลนส์สีสวยงาม ใส่ดูธรรมชาติมาก
Mar 27, 2021
John Gm
ราคาไม่แพง คุ้มค่า
Mar 26, 2021
Josh Ayers
สีสวยมากค่ะ
Mar 9, 2021
Danielle Blasko
สวยมากค่ะ
Mar 5, 2021
Middltown Dleton
ดี ชอบมากค่ะ
Feb 7, 2021
Nick Campbell
ดี ชอบมากค่ะ
Jan 30, 2021
Ronni Doherty
ต้องลองใส่ดูจริง ๆ ก่อนอยากได้จริง ๆ
Jan 11, 2021
Jessie Covert
ขอบคุณที่พูดถึงสินค้านี้
Jan 10, 2021
Neal Hail
คุณภาพดี แนะนำให้ลองใส่
Jan 9, 2021
Jimmy Powers
สีสวยมากค่ะ
Jan 7, 2021
Lore Hummel
ผมก็ใส่Protrend Color อยู่ สะดวกและดูธรรมชาติมาก
Dec 26, 2020
Adam Gickling
สีเทามีเพี้ยนเป็นละครค่ะ
Dec 18, 2020
Jose Ramirez
โดดเด่นมาก สั่งเลย
Dec 14, 2020
Gordon Morris
ใส่สบายมากค่ะ
Dec 10, 2020
Steve Foxer
แว่นตาสีสวยมาก
Dec 10, 2020
Ahmed Elbohy
คอนเเทคเลนส์ดีมาก
Dec 6, 2020
Aubrey Tinsley
สีเทาดูดีบนตา
Nov 4, 2020
Liam Byrne
ใส่สบายตา
Oct 29, 2020
Cornessa Samuels
สีเทาใส่ดูสุชุ
Oct 26, 2020
Kelly Marshall
สีสวย คุณภาพดี
Oct 10, 2020
More posts