กล้องติดรถยนต์ Anytek A3 Sensor Sony IMX322 FHD 1080P

Feb 15, 2018
Electronics

Overview

Discover the power and reliability of the Anytek A3 car dashboard camera. Engineered with cutting-edge technology and equipped with a high-quality Sony IMX322 sensor, this device is perfect for capturing crystal-clear footage of your driving experiences. With its full HD 1080P resolution, you can be confident in the details and clarity of your videos. Whether you're documenting a road trip, recording evidence for insurance purposes, or simply capturing stunning scenery along the way, the Anytek A3 offers an exceptional recording experience.

Key Features

  • Sony IMX322 Sensor: The Anytek A3 is equipped with a top-of-the-line Sony IMX322 sensor, ensuring exceptional image quality and color accuracy in every video recording.
  • Full HD 1080P Resolution: Enjoy a high-definition viewing experience with the Anytek A3's full HD 1080P resolution. Every detail of your footage will be sharp and clear, allowing you to relive your driving adventures with exceptional clarity.
  • Wide-Angle Lens: The wide-angle lens of the Anytek A3 enables a broader field of view, capturing more of the road and surroundings. This ensures that no important details are missed, providing you with comprehensive footage.
  • Loop Recording: The loop recording feature of the Anytek A3 allows for continuous video recording. When the memory card is full, the camera will automatically overwrite the oldest files, ensuring you never miss a moment.
  • Collision Detection: The built-in collision detection feature can sense sudden impacts or movements and automatically save the current video clip. This is crucial for providing evidence in case of accidents or incidents on the road.
  • Night Vision: Even in low-light conditions, the Anytek A3 delivers remarkable video quality. With its advanced night vision capabilities, you can drive with confidence knowing that your camera will capture clear footage, day or night.
  • Easy Installation: Installing the Anytek A3 is quick and hassle-free. The included mount allows you to securely attach the camera to your car's dashboard or windshield, ensuring stable and reliable recording.

Why Choose Anytek A3?

When it comes to selecting a car dashboard camera, the Anytek A3 stands out from the competition. Its exceptional features, superior image quality, and user-friendly design make it the ideal choice for any driver. Whether you're a seasoned road trip enthusiast, a daily commuter, or a concerned parent, the Anytek A3 offers the reliability and performance you need. With its sleek and compact design, it seamlessly blends into your car's interior without obstructing your view. Don't settle for subpar dashcams when you can experience the utmost in functionality and quality with the Anytek A3.

Conclusion

Investing in the Anytek A3 car dashboard camera is an excellent choice for any driver looking to enhance their safety and security on the road. Its advanced features, such as the Sony IMX322 sensor, full HD 1080P resolution, and wide-angle lens, ensure that you can capture every moment with exceptional clarity. Whether you're using it for personal recordings or for insurance purposes, the Anytek A3 delivers outstanding performance and reliability. Don't leave your driving experiences up to chance – equip yourself with the Anytek A3 and capture the journey like never before.

Denise Clark
ดีมาก ชอบการที่ถ่ายวีดีโอได้คมชัด
Nov 6, 2023
M Trader
กล้องติดรถยนต์ Anytek A3 ดีมาก! คุณภาพวิดีโอคมชัดสุดๆ
Oct 14, 2023
Thom Wachtel
ฉันเห็นว่าคุณภาพดี และไม่ติดขัด
Sep 27, 2023
James Lewandowski
ดีมาก ทำให้ฉันรู้สึกปลอดภัยขึ้นในการขับรถ
Aug 25, 2023
Chad Sommer
แนะนำให้ซื้อ บันทึกวีดีโอคมชัด
Aug 12, 2023
Lisa Bankston
ขอบคุณสำหรับข้อมูลที่มีประโยชน์ค่ะ
Jul 30, 2023
Alberto Enili
คุณภาพสูง โดยมีราคาที่ไม่แพง
Jul 7, 2023
Greg Pettis
ช่วยให้ฉันรู้สึกมั่นใจในการขับรถมากขึ้น
Jul 4, 2023
Terri Boyd
ราคาเหมาะสม และมีคุณภาพที่ดี
Jun 20, 2023
Ashok Manthina
ราคาที่คุ้มค่ามาก ๆ ในเทียบกับคุณภาพของกล้อง
Apr 30, 2023
Edward Quinlan
กล้องติดรถยนต์ที่ดีมาก ใช้งานง่าย คุณภาพดี
Apr 28, 2023
Mary McRobbie
ฉันรักการถ่ายวิดีโอด้วยมัน รู้สึกปลอดภัย
Mar 11, 2023
Aerienne Cunningham
ดีมาก รุนแรงหรือไม่ แม่นไปได้ทุกครั้ง
Feb 15, 2023
Junell Bible
ช่วยให้ฉันรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นรอบรถได้อย่างถูกต้อง
Jan 15, 2023
Bryan Alu
เป็นกล้องที่น่าใช้อย่างมาก ราคาสมเหตุสมผล
Dec 28, 2022
Ryan Farrell
ดีมาก ได้รับภาพวีดีโอที่คมชัดเจนสวยงาม
Dec 17, 2022
Amy Hoban
พกพาได้สะดวก และช่วยบันทึกเหตุการณ์รถยนต์ได้อย่างตรงจุด
Nov 12, 2022
Kevin Carlson
น่าใช้อย่างมาก ราคาไม่แพง คุณภาพดี
Nov 12, 2022
Joe Cordosi
มันช่วยให้ฉันรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นรอบรถได้อย่างถูกต้อง
Nov 11, 2022
Paul Leverington
ชอบที่ราคาไม่แพง และมีคุณภาพที่ดี
Nov 6, 2022
Carlos Herrera
กล้องติดรถยนต์ที่ดีมาก สามารถบันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรอบรถได้ละเอียดมาก
Nov 6, 2022
Earl Salyer
ราคาเหมาะสม และมีคุณภาพที่ดี
Oct 27, 2022
Thomas Tam
ชอบที่ราคาไม่แพง และมีคุณภาพที่ดี
Oct 10, 2022
Kimberly Eavenson
ช่วยให้ฉันรู้สึกมั่นใจในการขับรถมากขึ้น
Oct 6, 2022
Farhad Bajawory
ชอบที่ราคาไม่แพง และมีคุณภาพที่ดี
Oct 2, 2022
kuoni-emotions.com
มันช่วยให้ฉันรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นรอบรถได้อย่างถูกต้อง
Sep 5, 2022
lars Kamp
ช่วยให้ฉันรู้สึกมั่นใจในการขับรถมากขึ้น
Aug 23, 2022
John Augustine
คุณภาพสูง และราคาไม่แพง คุ้มค่าที่จะซื้อมาใช้
Jul 15, 2022
Dean Grant
มันช่วยให้ฉันรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นรอบรถได้อย่างถูกต้อง
May 7, 2022
Larry Burdgick
มันช่วยให้ฉันรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นรอบรถได้อย่างถูกต้อง
Mar 11, 2022
Josh Fowler
กล้องติดรถยนต์คุณภาพดี ถ่ายวีดีโอคมชัด ช่วยให้การขับขี่ปลอดภัยมากขึ้น
Mar 10, 2022
Leland Torrence
ชอบอย่างมาก สีที่ถ่ายออกมาสมจริงมากค่ะ
Feb 7, 2022
Gustav
มันช่วยให้ฉันรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นรอบรถได้อย่างถูกต้อง
Nov 15, 2021
Antonio Provided
ดีมาก คุณภาพดี และราคาไม่แพง
Nov 13, 2021
Hannah Williams
ชอบที่ราคาไม่แพง และมีคุณภาพที่ดี
Oct 23, 2021
Dawn Robson
ดีมาก คุณภาพดี และราคาไม่แพง
Sep 23, 2021
Nolan Hennessee
ดีมาก รุนแรงหรือไม่ แม่นไปได้ทุกครั้ง
Aug 22, 2021
Henrik Stilling
ดีมาก รุนแรงหรือไม่ แม่นไปได้ทุกครั้ง
Aug 14, 2021
Meriden Villanueva
ช่วยให้ฉันรู้สึกมั่นใจในการขับรถมากขึ้น
Jul 13, 2021
Alejandra Espinosa
ช่วยให้ฉันตรวจสอบรายละเอียดของการขับขี่ได้อย่างชัดเจน
Jul 11, 2021
Michael Staton
ชอบคุณภาพของกล้องที่ถ่ายได้มาก วีดีโอคมชัด
Jun 6, 2021
Nanci Gordon
ดีมาก รุนแรงหรือไม่ แม่นไปได้ทุกครั้ง
Jun 1, 2021
Tom Rampulla
สามารถแสดงคุณภาพตรงไปตรงมาได้ดีมาก ถ่ายได้คมชัด
May 12, 2021
Dan Shipper
คุณภาพสูง และราคาไม่แพง คุ้มค่าที่จะซื้อมาใช้
Mar 26, 2021
Tamara Milton
ดีมาก รุนแรงหรือไม่ แม่นไปได้ทุกครั้ง
Mar 21, 2021
Thomas Curran
รีวิวดีมาก ชอบการที่ถ่ายวีดีโอได้คมชัดเจน
Mar 11, 2021
John Quinn
กล้องดีมาก คุณภาพดี สีสวย
Feb 11, 2021
Parissima Tamanti
ดีมาก รุนแรงหรือไม่ แม่นไปได้ทุกครั้ง
Jan 4, 2021
Jackie Ost
ดีมาก มีคุณภาพดี และใช้ง่าย
Jan 1, 2021
H Cowan
ดีมาก รุนแรงหรือไม่ แม่นไปได้ทุกครั้ง
Dec 25, 2020
Jeffreygreenberg Mktunknown
ดีมาก คุณภาพดี และราคาไม่แพง
Dec 2, 2020
Mark Behan
รีวิวเจ๋งมากค่ะ ซื้อมาลงในรถแล้วสวยงาม
Nov 8, 2020
Melissa Desa
ชอบคุณภาพของวีดีโอที่ถ่ายได้มาก คมชัดมาก
Nov 3, 2020
Berkay G
ดูเหมือนเป็นอุปกรณ์ที่มีประโยชน์มาก
Oct 14, 2020
Ethan Palm
มันช่วยให้ฉันรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นรอบรถได้อย่างถูกต้อง
Aug 29, 2020
Rachel Ketner
คุณภาพวิดีโอที่คมชัดมาก ชอบจัง
Jul 14, 2020
Richard Walden
ช่วยให้ฉันรู้สึกมั่นใจในการขับรถมากขึ้น
Jun 14, 2020
Matt Henwood
คุณภาพสูง และราคาไม่แพง คุ้มค่าที่จะซื้อมาใช้
May 18, 2020
Pam
กล้องติดรถยนต์ Anytek A3 ช่วยให้ชีวิตมักเกิดความเป็นมากขึ้น
Mar 8, 2020
Mark Hovey
คุณภาพวิดีโอดี และชัดเจนมาก ฉันใช้ทุกวัน
Jan 16, 2020
Stephanie Vacroux
คุณภาพสูง และราคาไม่แพง คุ้มค่าที่จะซื้อมาใช้
Dec 22, 2019
Miyoshi Lee
ดีมาก คุณภาพดี และราคาไม่แพง
Dec 13, 2019
Greg Wickens
รีวิวดีมาก ถ่ายวีดีโอคมชัด คุณภาพดี
Dec 7, 2019
John Williamson
รีวิวที่น่าสนใจ ถ่ายวีดีโอคมชัดมาก
Dec 5, 2019
Michael Heller
ราคาเหมาะสม และมีคุณภาพที่ดี
Nov 5, 2019
Analina Medeiros
ดีมาก คุณภาพดี และราคาไม่แพง
Nov 1, 2019
Emmanuelle Ouimet
เป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยจริง ๆ
Sep 28, 2019
Kimberly Cerrato
ชอบว่ามีคุณภาพสูง และไม่ได้ความสัมผัสที่แย่
Sep 26, 2019
Tansley Ramsay
รุ้เลย ถ่ายวีดีโอได้คมชัดมาก สวยงาม
Sep 6, 2019
David Zhou
ใช้งานง่าย และติดตั้งได้เองโดยไม่ต้องมีความช่วยเหลือจากผู้อื่น
Aug 22, 2019
Greg Kunzweiler
ทำให้ฉันรู้สึกมั่นใจในการขับรถมากขึ้น
Aug 14, 2019
Michael Shafer
ดีมาก คุณภาพดี และราคาไม่แพง
Aug 4, 2019
Alan Schlipalius
ดีมาก ซื้อไปลงในรถแล้วถ่ายวีดีโอสวยมาก
Aug 4, 2019
Shai Gelbaum
ผมรับรองว่ากล้องติดรถยนต์ Anytek A3 ช่วยให้การขับรถของฉันปลอดภัยมากขึ้น
Aug 2, 2019
Israel Hurtado
ช่วยให้ฉันรู้สึกมั่นใจในการขับรถมากขึ้น
Jun 19, 2019
Lauren Abele
มันช่วยฉันในการบันทึกรายละเอียดของเหตุการณ์ได้อย่างแม่นยำ
Jun 10, 2019
Joe Kerekes
ดีมาก รุนแรงหรือไม่ แม่นไปได้ทุกครั้ง
Jun 10, 2019
Matt Ellis
ดูเหมือนกล้องติดรถยนต์ Anytek A3 มีคุณภาพที่ดีจริงๆ
May 8, 2019
Descargasdlc Ytal
สนใจที่จะซื้อกล้องติดรถยนต์ Anytek A3 จริงๆ
May 6, 2019
Peter McKown
ราคาเหมาะสม และมีคุณภาพที่ดี
Apr 27, 2019
Tanicka Sanders
ใช้ง่ายและสะดวกจริง ฉันใช้มันทุกวัน
Mar 27, 2019
Nicholas Humphries
ราคาถูก และคุณภาพดี คุ้มค่าที่จะซื้อมาใช้
Mar 26, 2019
Monty Watson
ฉันรักการถ่ายวิดีโอด้วยมัน รู้สึกปลอดภัย
Mar 12, 2019
Cindy McDonnell
คุณภาพของวิดีโอที่ถ่ายได้ดีมาก และราคาก็ไม่แพง
Mar 11, 2019
Virginia Dajani
ชอบมาก ได้รับภาพวีดีโอที่คมชัดมาก
Feb 18, 2019
Miya Dias
คุณภาพสูง และราคาไม่แพง คุ้มค่าที่จะซื้อมาใช้
Feb 12, 2019
Suzanne Cleary
ฉันชอบการที่มีเซ็นเซอร์ Sony IMX322 เพราะทำให้ภาพถ่ายดูคมชัดมาก
Jan 25, 2019
Lisa Robbins
ชอบที่ราคาไม่แพง และมีคุณภาพที่ดี
Jan 5, 2019
Micah Whitt
มันช่วยให้ฉันรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นรอบรถได้อย่างถูกต้อง
Jan 1, 2019
Greg Lyons
สอบถามว่าอยากได้กล้องคาราแคมบันทึกวีดีโอขณะขับรถ และคิดว่าคุณภาพดีและราคาไม่แพง
Oct 14, 2018
Hadley Siegel
ราคาเหมาะสม และมีคุณภาพที่ดี
Oct 2, 2018
Barak Epstein
ราคาเหมาะสม และมีคุณภาพที่ดี
Sep 26, 2018
Adriana Zuniga
ชอบที่ราคาไม่แพง และมีคุณภาพที่ดี
Sep 8, 2018
Jodie Schafer
คุณภาพสูง และราคาไม่แพง คุ้มค่าที่จะซื้อมาใช้
Aug 16, 2018
Charlene Albarran
คุณภาพสูง และราคาไม่แพง คุ้มค่าที่จะซื้อมาใช้
Aug 13, 2018
Mike Franklin
แนะนำให้ทุกคนใช้งานกล้องติดรถยนต์ Anytek A3
Jul 16, 2018
Jade Curtis
เพลิดเพลินกับการใช้กล้องติดรถยนต์ Anytek A3 มากๆ
Jun 22, 2018
Torri McNair
มันช่วยให้ฉันรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นรอบรถได้อย่างถูกต้อง
Jun 2, 2018
Tricia Klaveren
ชอบที่ราคาไม่แพง และมีคุณภาพที่ดี
May 27, 2018
Jesus Muniz
ดีมาก คุณภาพดี และราคาไม่แพง
May 23, 2018
Amy Shineman
ชอบมาก ได้คุณภาพที่ดี และราคาไม่แพง
Apr 28, 2018
Ewa Radziszewski
ช่วยให้ฉันรู้สึกมั่นใจในการขับรถมากขึ้น
Apr 21, 2018
Attention Recieving
รู้สึกปลอดภัยในการขับและชอบได้รับรายละเอียดมากขึ้น
Mar 21, 2018
Brooke Mitchell
ราคาเหมาะสม และมีคุณภาพที่ดี
Mar 14, 2018
Tangela Smith
รุ้เลย ดีมาก ถ่ายวีดีโอมาคมชัด
Mar 7, 2018